Дистанттык билим берүү технологияларын өздөштүрүү

429 19-11-2019 11:58

Ош мамлекеттик юридикалык институтунда дистанттык билим берүү технологияларын өздөштүрүү боюнча практикалык семинар болуп өттү. ОшМЮИнин Дистанттык технологияларды колдонуу менен сырттан окуу борбору уюштурган семинарга кафедра башчылары, тажрыйба арттырууну каалаган окутуучулар катышышты. Анда алгач ОшМЮИнин окуу иштери боюнча проректору ю.и.к., доцент Арстанбеков Мамасалы Сарбашович азыркы мезгилде студенттерге дүйнөлүк стандарттын талабында билим берүү үчүн жаңыча усулдарды, технологияларды колдонуунун өзгөчөлүктөрү боюнча маалымат берди.

Дистанттык технологияларды колдонуу менен сырттан окуу борборунун мүдүрү, ю.и.к., доцент Елена Атамкулова дистанттык окуунун манилүү жагдайларына токтолуп, окутуучуларга натыйжалуу сунуштарын айтып өттү.

Андан кийин семинардын катышуучуларына ОДнин башчысы Аскаров Замир Кенешович дистанттык технологияларды өздөштүрүү бүгүнкү күндүн маанилүү талабы -деп  айтып өттү.  

Ал эми аталган борбордун уюштуруу - усулдук камсыздоо адиси окутуучуларга веб сайт жана локалдык тармак  аркылуу билим берүү порталынын колдонулушу, тексттик чат аркылуу студенттер менен байланыш түзүү, окуу методикалык комплекстерди жүктөө, skype видео байланышын өздөштүрүү, студент жөнүндө маалымат издөө кандай жүрөрү тууралуу баяндама жасады жана практика жүзүндө көрсөтүп берди.

Окуттучулардын арасында кызуу талкуу жүрүп, көптөгөн суроолор менен кайрылышты. Окутуучулар тарабынан практикалык иш жүргүзүлүп өздөрүнүн окуу методикалык комплекстерин АВН программасына жүктөштү.

Мында катышуучулар кесиптик тажрыйбасын арттырууда жаңы технологияларды колдонуунун манилуу усулдарын өздөштүрүүгө жетишти.

Фото сюжет