“Меридиан” ийрими иштөөдө.

361 06-11-2019 15:22


Конституциялык жана муниципалдык укук кафедрасынын ага окутуучусу С.Т.Жолчиев “Конституциялык жана муниципалдык укук” кафедрасынын “Меридиан” ийриминин иш планынын алкагында  Соттук риторика предмети боюнча  “Сотто сүйлөөнү даярдоонун усулу” аттуу темада студенттердин өз алдынча иши боюнча сот отурумун өткөрдү. Сот отуруму “Деловая игра” усулу аркылуу студенттердин аракети менен даярдалган.

 

Фото сюжет