СТУДЕНТТЕРДИН VIII АЙМАКТЫК ОЛИМПИАДАСЫ

363 15-04-2019 12:39


   2019-жылдын 13-апрелинде Ош мамлекеттик юридикалык институтунун

алкагында Кыргызстандын түштүк аймагындагы жогорку  окуу жайлар­дын студенттеринин арасында өткөрүлгөн VIII студенттердин  аймактык олимпиадасы өткөрүлдү. VIII студенттик Олимпиадага БатМУнун, ЖАМУ­­нун, ЭАУнун, ОшМУнун,   ОшТУнун, ОшКӨУнин, ОГПИнин, ОшМЮИнин жана Аймактык билим берүү институтунун (Таш-Көмүр) студенттери катышып, олимпиадалык принципте жана тартипте 1,2,3-орун үчүн катуу ат салышып, мыктылардын мыктысы утуп чыгышты.

    Кыргызстандын түштүк аймагындагы жогорку окуу жайлар­дын сту­дент­теринин арасында өткөрүлгөн VIII студенттердин  аймактык олим­пиадага баардыгы болуп жогоруда аталган окуу жайлардан 678 студент­терден, 227 предметниктерде сунуштама ОшМЮИге келип түшкөн.  Алар­га бардыгы болуп 44 сабактан – 26 адистик, 18 адистик эмес сабактар боюнча олимпиадалык таймаштар уюшту­рулду.

     Мурдагы жылдардан айырмаланып, бул жолкуда биринчи жолу байге­лүү 1,2,3-орундар  9 окуу жайдын бир гана студентине ыйгарылды. Аларды ар бир сабак боюнча катышуучу окуу жайлардын тажрыйбалуу окутуучулары тарабынан түзүлгөн атайын комиссиялар аныкташты.

     Ошентип  ОшМЮИде өткөрүлгөн VIII студенттердин  аймактык олим­пиадасынын жыйынтыгы боюнча 1,2,3-байгелүү эң көп орунду ээлеп, атайын дипломдорго жана баалуу  сыйлыктарга ээ болгон окуу жайлар төмөнкү­лөр болушту: ОшМУ - 41 диплом,  ЖАМУнун - 20, ОшКӨ/­ – 17,  ОшТУ – 15, БатМУ – 14, ОГПИ – 12, ОшМЮИ – 9, ЭАУ – 3 диплом менен кезектеги орунду ээлешти.

    Олимпиаданын жыйынтыгы боюнча ОшМЮИнин ректору, профессор Э.С.Токторов  жеңүүчүлөргө атайын Дипломдорду (1,2,3-даража­да) жа­на баалуу сыйлык­тарды тапшырды.

    Кыргызстандын түштүк аймагындагы жогорку окуу жайлар­дын сту­дент­теринин арасында өткөрүлүүxү IX  аймактык олимпиадасын  өткөрүү вазыйпасы Жалал-Абад мамлекеттик университетине ыйгарылды.

 


                       


Фото сюжет