ОшМЮИде БУУнун Башкы Ассамблеясы тарабынан Адам укуктарынын жалпы декларациясынын кабыл алгандыгынын 70 жылдыгына карата өткөрүлгөн конкурс.

367 17-12-2018 19:10
ОшМЮИде БУУнун Башкы Ассамблеясы тарабынан Адам укуктарынын жалпы декларациясынын кабыл алгандыгынын 70 жылдыгына карата өткөрүлгөн конкурс.

Фото сюжет