“Административдик жана бажы укугу” кафедрасынын улук окутуучусу Н.М. Нуркулова тарабынан ачык саат өткөрүлдү

472 09-04-2021 14:06

2021-жылдын 8-апрель күнү саат 11.40 да ОшМЮИнин 2 - окуу имаратынынын 101 - каанасында Соттук прокурордук факультетинин күндүзгү окуу бөлүмүнүн 2-курсунун кыргыз 2СПк - 19 тайпасына, “Административдик жана бажы укугу” кафедрасынын улук окутуучусу Н.М. Нуркулова тарабынан кафедрадагы ачык саат өткөрүү боюнча 2020-2021 - окуу жылындагы жыл башында бекитилген графике ылайык, “Каржы укугу” предметинен “Бюджеттик система жана бюджеттик процесс”деген темада ачык сабак өткөрдү. Ачык сабака кафедранын жогорудагы белгиленген убакытта сааты болбогон окутуучулар жамааты катышты. 

Фото сюжет