Ачык сабак:

58 30-03-2021 08:31
    ОшМЮИнин Юридикалык колледжинин "Мамлекетиттик тил жана чет тилдер" кафедрасынын окутуучусу М.М. Базарбаева  тарабынан ачык саат өткөзүлдү. 2021-жылдын 16-март куну саат 8:50 до юридикалык колледжинин 202- каанасында  "Глагол. Значение и грамматические признаки глагола.  Свидетель" деген темада ачык сабак өтүлдү. Ачык сабакка окутуучулар жааматы да катышып, сабак боюнча өздөрүнүн ой-пикирлерин, суруштарын киргизишти.

Фото сюжет