7-8-ноябрь «Тарых жана ата-бабаларды эскерүү» күнүнө карата уюштурулган илимий-практикалык семинар.

888 05-11-2020 15:42

Кыргыз Республикасынын президентинин жарлыгы менен жарыяланган 7-8-ноябрь «Тарых жана ата-бабаларды эскерүү» күнүнө карата уюштурулган  илимий-практикалык семинардын  программасы.


Сизди ОшМЮИнин юридикалык колледжинин «Гуманитардык жана табигый илимдер» кафедрасы тарабынан уюштурулган «Тарых жана ата – бабаларды эскерүү күнүнүн тарыхый жана саясий тарбиялык мааниси»  деген темада уюштурулган илимий-практикалык семинарга чакырабыз.

Программасы:

1.    Илимий-практикалык семинардын ачылышынын жарыяланышы – Ош МЮИнин илимий иштер жана эл аралык байланыштар боюнча проректору, т.и.д., профессор  Абытов Б.К.

Баяндамалар: 

·        «ГжТИ» кафедрасынын башчысы т.и.к., доцент  Маматов А. «Октябрь революциясынын жениши жана Кыргызстанда          Совет бийлигинин орношунун өзгөчөлүктөрү».

«ГжТИ» кафедрасынын доц. м.а. Алибаев А. «Совет доорунун кыргыз элинин мамлекеттүүлүгүнүн түптөлүшүнө жана         өнүгүшүнө тийгизген таасири».

 «ГжТИ» кафедрасынын улук окутуучусу Бадалова К.Э. «1916-жылдагы Кыргызстандагы Улуттук-боштондук көтөрүлүш  жана анын тарыхый мааниси».

 «ГжТИ» кафедрасынын улук  окутуучусу Анарбаева Д.М. «Кыргызстандагы массалык репрессиялар жана анын                          кесепеттери».

Илимий-практикалык семинардын максаты:

 

·       Кыргыз Республикасынын президентинин 7-8-ноябрь «Тарых жана ата – бабаларды эскерүү» жөнүндөгү жарлыгы боюнча  студенттердин арасында  түшүндүрүү иштерин жүргүзүү;

·       «1916-жылдагы кыргыздардын Улуттук-боштондук күрөшүнүн тарыхый мааниси;

·       Улуу Октябрь революциясынын женишинин,

Кыргызстанда Совет бийлигинин орношунун,

Кыргыз мамлекеттүүлүгүнүн өнүгүүсү үчүн саясий репрессиялардын курмандыктары болгон коомдук саясий ишмерлерди эскерүү менен студенттерге патриоттук тарбия берүү сабактарын кенири жайылтуу;

Фото сюжет