Zoom программасы менен таанышуу.

1759 05-09-2020 16:54
2020-жылдын 26-август күнү саат 10:00дө ZOOM программасы менен "Укук таануу" кафедрасынын окуучуларына ю.и.к., доц. Д.А. Садиева тарабынан конференция өткөрүлдү.

Фото сюжет