ОшМЮИде атайын жыйын өттү

522 08-04-2020 13:53

          Бүгүн ОшМЮИде ректорубуз Э.С.Токторов  Zoom программасын колдонуу менен бардык структура жетекчилери менен аралыктан атайын жыйын өткөрдүНегизги маселелер аралыктан окутуунун абалы, электрондук окуу материалдары менен студенттерди камсыз кылуу, студенттерди предметтик тесттер менен камсыз кылуу жана аларды студенттердин өздөштүрүүсүн дыкат көзөмөлгө алуу, бүтүрүүчүлөрдүн Мамлекеттик сынактарынын суроолорун студенттерге жеткирүү жана тиешелүү кафедраларда алар үчүн консультацияларды уюштуруп камсыз кылуу, бүтүрүүчүлөрдүн квалификациялык иштеринин абалына аралыктан көзөмөл жүргүзүү, жетекчилери менен студенттердин, оппоненттердин байланышын камсыз кылуу, аралыктан окутуунун кээ бир мүчүлүштүктөрүн жою ж.б. маселелер каралдыКеңешмеге баардык декандар, кафедра башчылары жана тиешелүү структура башчылары катышышты. ОшМЮИде студенттерге аралыктан билим берүү улантулууда.

Фото сюжет