ОшМЮИнин студенттери практика учурунда.

880 03-02-2020 18:32
2019-2020-окуу жылында 30-февраль күнүндө "Укук таануу" кафедрасынын окутуучусу 3- курстардын "Өндүрүштүк практика" боюнча практика жетекчиси  Чолпонбаева Сонун өзүнө бөлүнгөн мамлекеттик органдарга барып, студенттердин практика учурун текшерип келди.

Фото сюжет