Компетенттүүлүк негизде окуу процессин уюштурууда окуучунун ишмердүүлүгүнүн этаптары

863 19-10-2019 11:25

Адвокатура, башкаруу жана укук факультетинин Окуу усулдук кеңешинин кезектеги окуу усулдук семинарында, Административдик жана бажы укугу кафедрасынын доценти А.М.Сатарбаев тарабынан даярдалган Компетенттүүлүк негизде окуу процессин уюштурууда окуучунун ишмердүүлүгүнүн этаптары деген темада семинар болуп өттү.

Семинарга факультеттин эки кафедрасынын окутуучулары катышты. Иш чаранын жүрүшүндө доцент А.М.Сатарбаев өзүнүн август айындагы Ош шаардык орто мектептердин мугалимдеринин август кеңешмесиндеги семинардын материалдары менен жалпы жамаатты тааныштырып, азыркы мезгилдеги болгон системасындагы жогорку окуу жайларындагы окуу процессиндеги болуп жаткан акыркы жаңылыктар менен баяндама жасады. Семинардын жүрүшүндө, окутуучунун лекция, семинарга даярданууда компеттенттүүлүк көндүмдөрүн өстүрүүнүн жолдорун айтуу менен ал процесске даярдануунун жолдорун көрсөтүп, маалымат берди. Иш чаранын аягында окутуучулар өздөрүнө керектүү маалыматтар боюнча суроо берип ага жооп алышты.

 

 

Фото сюжет