Абитуриенттер конкурстук тандоонун жыйынтыгын онлайн түрдө көрө алышат

1417 07-07-2019 18:18
                                      Урматтуу абитуриенттер!
 8-июль, саат 8:00 дө абитуриенттерди конкурстук тандоонун 1-туру башталат, конкурстун жүрүшүн  онлайн түрүндө көрүүгө болот. Эскертүү: программанын мобилдик версиясы жок (компьютерден гана кирүүгө болот).
Кирүү төмөнкү сүрөттөрдө көргөзүлгөн  
1.

2.

3.

4.

Кабыл алуу комиссиясы

Фото сюжет