ОУК отчету

999 07-02-2019 16:18
05.02.2019 "КжМУ" кафедрасынын ОУК төрайымы Жусупова Н.Ы. тарабынан кафедранын иш планына ылайык ОУКтун жарым жылдык отчету берилди.

Фото сюжет