ОшМЮИнун юридикалык колледжжинин педагогикалык кеңешинин кезектеги отуруму.

999 05-02-2019 18:43
2018-2019-окуу жылынын 5-январында ОшМЮИнун юридикалык колледжинде  педагогикалык кеңешменин кезектеги отуруму өткөрүлдү. Педагогикалык кеңешменин отурумдума төмөндөндү маселелер каралып талкууга алында.

Күн тартибинде каралган маселерер:
1. 2018-2019-окуу жылынын I жарым жылдыгында аткарылган иштер боюнча маалвмат(окуу-усулдук, илимий, тарбиялык).
2. Окутуучулардын билим деңгээлин жана окууту сапатын көтөрүү үчүн иш чараларды өткөрүү.
3. МАКтын жыйынтыгы боюнча маалымат.
4. II жарым жылдыкка даярдык көрүү.
5. Ар түрдү маселер.

Жооптулар:
ЮКнын директору: Ураимова Т.А.
Директордун орун басары: Абдыкеримов Ж., Базарбаева М.М., Кыбыева З.
Кафедра башчылары: Маматов А., Эрматова А., Муратбаева К., Молдоматов А.

Фото сюжет