Студенттер өндүрүштүк практика учурунда.

1084 31-01-2019 19:08
Ош МЮИнин юридикалык колледжинин студенттери өндүрүштүк практикага чыгышты. Өндүрүштүк практиканын  жетекчилери студенттердин практика өтүп жаткан жерлерине барышып текшерүүдө болуп келишти.
Атап айтсак студенттерибиз Ош шаардык сотуна, Ош областык сотуна, Прокуратурага,  ГОВДларга практика өтөп жатышат. Текшерүүгө төмөнкү мугалимдер барышты.
Юсупова Гулмира Махмудовна, Кожакунова Дамира Торобаевна.

Фото сюжет