Окутуучулар жана студенттер учун бекер алуучу милдеттуу медициналык камсыздандыруу полиси (ПОМС).

898 17-12-2018 19:08

ОшМЮИнин юридикалык колледжинин 110-аудиториясында медициналык камсыздандыруу фонду тарабынан адистер келип,  окутуучулар жана студенттер учун бекер алуучу милдеттуу медициналык камсыздандыруу полиси (ПОМС) жөнүндө толук кандуу маалымат беришти. Бул боюнча түшүнүксүз суроолорго жооп беришти, кеңири аңгемелешуу болду. Маалымат берүүчү адистер: Токтосунова Салима Маматовна жана Раимбердиева Клара Каныбековна.

Фото сюжет