ОшМЮде ЭЛ АРАЛЫК ИЛИМИЙ-ПРАКТИКАЛЫК КОНФЕРЕНЦИЯ ӨТТҮ

2065 31-05-2018 12:34

ОшМЮде  ЭЛ  АРАЛЫК   ИЛИМИЙ-ПРАКТИКАЛЫК КОНФЕРЕНЦИЯ  ӨТТҮ

2018-жылдын 30-майында Ош мамлекеттик  юридикалык инсти­ту­тун­да «Ааламдашуу жарая­ны­нын алкагында улуттук мамлекет­тердин өнүгүүсү» - аттуу эл аралык или­­мий-прак­тикалык конферен­ция өттү.

Конференциянын  ишине  Беларуссия, Россия, Кытай, Казахстан, Өзбекстан, Кыргызстандын жогорку окуу жайларынан баардыгы болуп 151 илимий баяндамалар келип түштү.  Алардын ичинен 12 баяндама Россиядан, 6 Казахстандан, 6  Өзбекстандан, 1 Беларус­сия­дан, 1 Кытайдан, 24 баяндама Кыргызстандын жогорку окуу жай­лары­нан жана 101 ОшМЮИнин ОПК келип түштү.

Илимий-практикалык конференциянын алкагында Ош мамле­кет­­тик юридикалык институту менен Республика  Өзбекстандын Андижан мамлекеттик университети менен эки тараптуу  кызмат­ташуу туралуу Меморандумга кол коюлду.

«Ааламдашуу жарая­ны­нын алкагында улуттук мамлекеттер­дин өнүгүүсү» - аттуу эл аралык или­­мий-прак­тикалык конферен­цияда төмөнкү багыттар боюнча маселелер каралды:

1.       Учурдагы  улуттук мамлекеттүүлүк, анын негизги институт­тары, алардын саясий, укуктук негиздери.

2.        Мамлекеттин бийлик бутактары: алардын карым катнаш­тары, укуктук базалары жана көйгөйлөрү.  

3.        Дүйнө мамлекеттеринин өз коопсуздугун камсыз кылуусу­нун, эл аралык терроризмге, диний экстре­мизмге жана радика­лизм­ге каршы күрөшүүсүнүн тажрыйбалары.

4.       Учурдагы гуманитардык жана так илимдердин көйгөйлүү маселелери.

    Биздин институттун алкагында өткөн эл аралык или­­мий-прак­ти­ка­лык конферен­ция  негизинен өз максатына толук жетти.

Ош мамле­кет­­тик юридикалык институтунун ректору, профессор Э.С. Токторов жана Республика Өзбекстандын Андижан мамлекеттик университетинин илимий иштер боюнча проректору

Б.М. Расулов эки окуу жайдын кызматташуусу боюнча Меморандум алмашуу чурунда.

Конференциянын китеп көргөзмөсү

«Ааламдашуу жарая­ны­нын алкагында улуттук мамлекеттер­дин өнүгүүсү» - аттуу эл аралык или­­мий-прак­тикалык конферен­циянын ачылуу аземи

ОшМЮИнин ректору Э.С. Токторов баяндама кылууда

                                          Эл аралык или­­мий-прак­тикалык конферен­циянын катышуучулары

Конференциянын Президиуму иш учурунда

Президиум иш учурунда

                         Конференциянын коногу, тарых илимдеринин доктору, профессор  Андижан 

мамлекеттик  университетинин илимий иштер боюнча прорек­тору

 Расулов Бахтиер Махмуджонович доклад жасоодо.

Кыргыз Республикасы­нын  Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү, юридика  илимдеринин доктору, профессор,  Осмоналиев Кайрат Медербекович маани-маңыздуу илимий доклад жасоодо.

Конференциянын ардактуу коногу, техника  илимдеринин доктору, профессор,  ОшТУнун ректору

 Абидов Абдыкадыр Оморович куттуктоо сөзү менен.

Конференциянын коногу, тарых илимдеринин кандидаты, профессор  К. Токтоматов атындагы Эл аралык университеттин “Философия” кафедрасынын башчысы Дуйшеев Жеңишбек Аметисакович

                                     ОшМЮИнин доценти Т. Насиров илимий баяндама менен трибунада

Тарых илимдеринин доктору, профессор, ОшМЮИнин илимий иштери боюнча 

проректору Абытов Байболот Капарович илимий доклад жасоодо

Илимий-практикалык конференциядан  бир көрүнүш

  Фото сюжет