Новости

Новое
8 19-02-2020 14:41

« Адвокатура, Башкаруу жана Укук» факультетинин 3-4 курстары практика учурунда.

ОшМЮИнин Адвокатура, башкаруу жана укук факультетинин “Бажы...

9 19-02-2020 14:38

« Адвокатура, Башкаруу жана Укук» факультетинин 3-4 курстары практика учурунда.

ОшМЮИнин Адвокатура, башкаруу жана укук факультетинин “Бажы...

48 15-02-2020 10:38

  Конституциялык  жана муниципалдык укук...

63 14-02-2020 10:24

Өндүрүштүк практика учурунда.

13.02.2020ж.  «Укук таануу» кафедрасынын доц.,...

107 05-02-2020 13:43

1-курстун студенттери менен чогулуш өткөрүлдү.

   ОшМЮИнин Юридикалык колледжинин директору,...

ВИДЕО ГАЛЕРЕЯ

ФОТО ГАЛЕРЕЯ